Geschiedenis PDF Print E-mail

Geschiedenis van het bedrijf

Op de plaats van de huidige oude smederij is op oude kaarten van halfweg de 17e eeuw te zien dat er hier al een bedrijfsruimte is, naar aangenomen ook al een smederij met een oppervlakte van 5 bij 5 mtr. Op deze plaats zijn later bij verbouwing onder de betonvloer nog smeedkolen gevonden.

In het jaar 1948 heeft A.Visser sr. de smederij overgenomen van zijn voorganger J. Bas die toen emigreerde naar Canada. In dit jaar is dus het éénmansbedrijf de Smederij A. Visser opgericht, als voornamelijk landbouwsmederij, wat inhield dat de smid landbouwsmid, elektricien, waterfitter, fietsenmaker, kachelsmid, hoefsmid, reparateur, machinebouwer, lasser enz. in één was.

In 1968 werd overgegaan op het mechanisch smeden door de aanschaf van een lucht smeedhamer en wat later een oliegestookte smeedoven waarvoor de oude smederij al redelijk ingrijpend verbouwd diende te worden.

In 1974 werd het tot dan toe in gebruik zijnde woonhuis aan de bedrijfsruimte toegevoegd. Een uitbreiding met nog drie luchtsmeedhamers volgde niet kort daarna. De landbouwsmederij was niet meer, en de smederij veranderde in een toeleverancier van gesmede producten voor scheepswerven, machinefabrieken en constructiebedrijven. De naam wordt gewijzigd in Visser Smeedwerk.

Het personeelsbestand breidde zich uit tot zeven man sterk, waaronder drie zonen die in het eigen bedrijf wilden werken. In de eerst volgende jaren zijn wel meer dan één miljoen kopwiggen gesmeed en geleverd aan de meeste grote scheepswerven in Nederland, zoals o.a. Wilton-Feyenoord, Van der Giessen – De Noord, Boele Bolnes, A.D.M., R.D.M., N.D.S.M, Verolme, en verder voor een aantal reparatiewerven. Tegen het einde van de jaren zeventig volgt een periode waarin het slecht gaat met de scheepsbouw, waarvan de gevolgen niet konden uitblijven voor de leveringen aan deze werven. Een aantal mensen wordt noodgedwongen ontslagen en het bedrijf gaat verder in afgeslankte vorm.

Begin jaren tachtig worden de activiteiten gericht op reparatiewerk en onderhoud van schepen die voornamelijk varen vanaf Den Helder ten behoeve van de offshore industrie. Mobiele werkplaatsen met eigen stroomvoorziening, kompleet ingericht voor deze werkzaamheden worden zelf gebouwd in zeecontainers, zodat deze overal inzetbaar zijn.

De werkzaamheden bestaan dan voornamelijk uit reparatie en onderhoud van de schepen,maar ook het inbouwen van complete motoren en hulpmotoren, dekkranen, ankerwinches en toebehoren voor vierpunts verankering. De grootste klus was het uitbreiden van de manschappenverblijven met een kompleet ingerichte opbouw, welke in één keer op een schip werd geplaatst. Het gewicht van deze opbouw was ca. 40 ton.

Tweede helft van de tachtiger jaren zakt de olieprijs tot ongekende laagte en mede daarmee de werkzaamheden voor de bedrijven die daar mee te maken hebben. Weer een overstap volgt, met een sanering van het personeelsbestand, naar een andere richting. Werkzaamheden voor de bouw, zoals restauratiewerk t.b.v. stalen gevels uit de jaren dertig, levering van klein constructiewerk voor de woningbouw, zoals lateien, kolommen, portaalspanten, kapspanten ed., maar ook hekwerken zoals balkon- en galerijhekken. Een van de eerste restauratiewerken waren de ramen van de oude lettergieterij van Tetterode aan de Bilderdijkstraat in Amsterdam. Het pand was al jaren gekraakt en al jaren was er niets aan onderhoud gedaan. Toen het gebouw met stalen gevel van architect Merkelbach in de Nieuwe Zakelijkheid stijl van de jaren dertig op de monumentenlijst kwam te staan werd het aangekocht door een woningbouwvereniging en werd er geld vrij gemaakt voor het restauratie. Alle hang- en sluitwerk, raambedieningen e.d. moesten weer goed gangbaar of vernieuwd worden, en stalen gevelbeplating vernieuwd. De duur van het werk was ca. 8 maanden.

Door al deze jaren heen is het smeedwerk, zij het in mindere mate als in de zeventiger jaren een vaste basis gebleken voor het draaiende houden van de smederij. Door het smeedwerk is ook het restaureren van oude hekwerken, waarvan de gesmede spijlen met strippen of het speciale hekkenprofiel (Hespenprofiel) d.m.v. klinknagels in elkaar geklonken worden, nog steeds een onderdeel van de werkzaamheden. Naast het restaureren van oude hekken, worden ook hekken gemaakt voor particulieren die in overleg met de gemeente (bijv. afd, archeologie of SOB) bij oude panden een nieuw hekwerk willen, maar in de stijl van de tijd waarin de woningen gebouwd zijn, waarbij soms zelfs de oorspronkelijke tekeningen worden gebruikt. Binnen de oude stadskernen is voor deze particulieren vaak een subsidie te verkrijgen voor het plaatsen van een hekwerk in de stijl die op die plek thuis hoort. Omdat het gesmede handwerk kostbaar is, is dit toch een leuke opsteker.

In 1987 werden we benaderd door Willem Vos, als scheepsbouwmeester van de dan nog te bouwen Oost-Indiëvaarder Batavia, op de werf te Lelystad. De vraag was of wij interesse hadden om in nauw samenspel met het bouwteam zorg te willen dragen voor het leveren van het beslag, de spijkers, de klinknagels en alles wat nodig zou zijn voor een degelijke afbouw van de Batavia. Zo’n prachtige smeedklus krijg je maar één keer aangeboden, dus dit werd met twee handen aangegrepen. Dat dit in totaal bijna tien jaar zou duren hebben we toen niet voorzien. Maar door goed overleg en samenspraak, hebben de mannen van de Bataviawerf samen met ons toch maar een mooie klus geklaard, met als hoogtepunt de tewaterlating en de doop door koningin Beatrix, en natuurlijk de zelfstandige vaart onder zeil bij Australië.

Voor het vervolg, de bouw van de Zeven Provinciën, zijn wij alweer gevraagd om van de partij te zijn.
Doordat de werkzaamheden zich meer verplaatst hebben richting constructie, onderhoud en restauratie, was de ruimte van de oude smederij eigenlijk niet groot genoeg. Daarom wordt in 1991 begonnen met de bouw van een nieuwe werkplaats voor deze werkzaamheden.

500 M2 vloeroppervlak in een geïsoleerde en verwarmde hal met 2 bovenloopkranen van elk 2500 kg hijsvermogen is het resultaat, zodat ook grotere werken onderdak en zowel inde zomer als inde winter uitgevoerd kunnen worden.

In 1999 is in opdracht van Hillen en Roosen Onderhoud & Restauratie begonnen met het restaureren van van alle raam- en deurluiken, hang- en sluitwerk, ladders, ventilatieluiken en pijpen van Fort Bezuiden Spaarndam, één van de forten van de Stelling van Amsterdam. In 2000 volgde een gelijke opdracht van UBA bouw uit Uithoorn voor de restauratie van Fort Uithoorn. Elk van deze klussen werd in een tijdsbestek van ruim een jaar uitgevoerd.

De laatste restauratiewerken zijn voor resp. de gemeente Alkmaar en de Stichting Alkmaarse Katholieke Scholen, het restaureren van bijna alle stalen ramen, daterend uit het einde van de jaren dertig, van 2 schoolgebouwen in Alkmaar, totaal ca. 500 ramen en kozijnen.